Webinar pt. „Termomodernizacja w teorii i praktyce.”- 15.04.2021 – materiały szkoleniowe

Szanowni Państwo,

W dniu 15 kwietnia br. odbyło się webinarium pt „Termomodernizacja w teorii i praktyce.” Spotkanie zorganizowane zostało przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych wraz z firmą FRAPOL Sp. z o .o. 

PROGRAM SPOTKANIA

I. Możliwości wykorzystania grupy norm CEN 52000 w procesie sporządzania charakterystyki energetycznej budynku

Metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej w Polsce wykorzystywana jest nie tylko na potrzeby systemu świadectw ale także przy wykonywaniu audytów energetycznych. Opisana w rozporządzeniu metodologia oparta jest o wycofaną już normę PN EN 13790, a niektóre zależności zostały dodatkowo uproszczone. Znowelizowana w 2018 roku Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) nakłada na Państwa członkowskie znowelizowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem norm z serii ISO 52000. Zmiany dotyczą nie tylko metody obliczeń charakterystyki energetycznej (zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia – zastąpienie normy PN EN 13790 normą PN EN 52016-1), ale także sposobu wyrażania charakterystyki energetycznej (już bez suwaka energetycznego ale przy wykorzystaniu klas energetycznych). Wprowadzenie metody obliczeniowej z nowej normy PN EN 52016-1 i uwolnienie od sztywnych zapisów w samym rozporządzeniu pozwoliłoby audytorom uwzględniać specyfikę rozwiązań technicznych analizowanych budynków. Jest to niezmiernie ważne w kontekście zaostrzonych od 31.12.2020 roku wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków.

Udział zapotrzebowania na ciepło wynikający z wentylacji, staje się coraz częściej dominującym w bilansie energetycznym budynku. Zasadnym staje się zatem poszukiwanie rozwiązań pozwalających ograniczyć ten strumień energii. Poszukiwania są z jednej strony ograniczone dostępnymi rozwiązaniami technicznymi, ale z drugiej strony coraz bardziej istotne ograniczenia stwarza obowiązująca metodyka sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Aktualizacja metody zawartej w rozporządzeniu mogłaby dostosować obliczenia strumienia energii na potrzeby wentylacji do współczesnych standardów.

Metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej opisuje metodę obliczeń, pozwalającą na uwzględnienie wpływu na zużycie energii parametrów poszczególnych obszarów systemów grzewczych, należy jednak zwrócić uwagę, że dokładność tej metody jest ściśle uzależniona od dokładności określenia poszczególnych składowych sprawności całkowitej. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu brakuje metod pozwalających na ich dokładne określenie, skutkiem czego jest powszechne wykorzystywanie w obliczeniach wartości przybliżonych zawartych w przytoczonych tam tabelach. Wprowadzenie wymienianych na liście CEN wśród norm pozwalających na obliczania wartości energii dostarczonej do budynków, norm europejskich EN 15316 pozwoliłoby na uwzględnienie w szerszym zakresie specyfiki poszczególnych rozwiązań technicznych w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu oraz wykorzystania energii w budynkach, podnosząc jednocześnie dokładność wykonywanych obliczeń.

Obecna metoda obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą dostarczaną dla poszczególnych systemów technicznych, przedstawiona w Rozporządzeniu (Dz.U. z 2015 poz. 376), bazuje na stałych wskaźnikowych wartościach zapotrzebowania na moc elektryczną urządzeń. Choć metoda zaleca wykorzystanie rzeczywistych wartości mocy zainstalowanych urządzeń pomocniczych, sposób ten jest bardzo rzadko stosowany. Podane w Rozporządzeniu wskaźnikowe wartości stosowane są do wszystkich typów budynków niezależnie od ich przeznaczenia, sposobu użytkowania czy zastosowanych szczegółowych rozwiązań technicznych. Metody obliczeniowe ujęte w europejskich normach: PN-EN 15316-3 oraz PN-EN 16798-3 określają znacznie dokładniejszy sposób wyznaczenia zapotrzebowania na energię pomocniczą odpowiednio dla pomp i wentylatorów, uwzględniają postęp technologiczny oraz stosowanie energooszczędnych rozwiązań.

Podczas prezentacji zostaną przedstawione programy Firmy Frapol Sp. z o.o., w których jednym z najważniejszych elementów jest współpraca z audytorami energetycznymi i wsparcie w zakresie wykonywania audytów, a także pomoc w implementacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Omówione zostaną również:

1.Zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Przedstawienie zalet systemów wentylacji mechanicznej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła w porównaniu do starych układów z wentylacją naturalną.

 2. Składowe systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Omówienie najważniejszych zespołów i urządzeń wchodzących w skład wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła  

3.Oddech Dla Szkół -przykład inwestycji

Przykład implementacji systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na wybranym obiekcie edukacyjnym.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

4. Oddech Dla Spółdzielni -przykład inwestycji

Przykład implementacji systemu wentylacji mechanicznej na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przedstawienie korzyści wynikających z eksploatacji systemu.

5.Wsparcie dla audytorów w zakresie programów Oddech firmy Frapol.

Założenia programów Oddech firmy Frapol wraz z anonimową ankietą skierowaną do członków ZAE.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA