9 lipca, 2018

Kontakt


Zrzeszenie Audytorów Energetycznych 

ul. Świętokrzyska 20

00-002 Warszawa

NIP: 526-24-68-043

KRS: 0000159593

REGON: 016355216

Zarejestrowane w Sądzie Okręgowym
w Warszawie dnia 31.03.2000 r. 

Numer konta: 

07 1050 1038 1000 0022 3616 2661

Biuro: Beata Kawczyńska

e-mail: zae@zae.org.pl 

tel.: 505 676 805, fax.: 22 825 86 70