31 lipca, 2018

Forum Termomodernizacja 2016

W dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyło się w Warszawie kolejne XVI Forum TERMOMODERNIZACJA. Impreza ta organizowana corocznie przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych skupia audytorów i specjalistów z branży szeroko rozumianej efektywności energetycznej, przedstawicieli instytucji finansowych i wyższych uczelni technicznych.

Patronat honorowy tegorocznego FORUM objęły Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Energetyki, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. W tegorocznym Forum udział wzięło 150 uczestników z całej Polski. Wiodącym tematem FORUM były „Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach”, które są przewidziane do wprowadzenia jako dokumenty obowiązkowe zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE, a także projektem nowej ustawy o efektywności energetycznej.

Sprawozdanie z Forum Termomodernizacja 2016

Program Forum 2016

Prezentacje do pobrania

Zdjecia z Forum Termomodernizacja 2016