25 lipca, 2018

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.zae.org.pl

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu zwanym dalej Rozporządzeniem uprzejmie informujmy, że:

 1. administratorem Państwa danych jest Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, z siedzibą w Warszawie (00-002) ul. Świętokrzyska 20
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust.1 pkt. b:
 • w celu dodania Pani/Pana na Listę Członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Listę Audytorów bądź Listę Certyfikatów
 • w celu przesyłania newslettera oraz informacji odnośnie szkoleń i innych wydarzeń związanych
  z działalnością Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zostanie członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Każdy z Państwa ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Z osoba odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych można skontaktować się pod adresem zae@zae.org.pl