17 lipca, 2023

Forum Termomodernizacja 2023

XXII FORUM TERMOMODERNIZACJA 2023 pt. „Termomodernizacja dla ochrony klimatu i czystego powietrza”, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 10 października 2023 r. w Warszawie.

Było to kolejne, organizowane corocznie od 22 lat, spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych, firm działających w sektorze budownictwa oraz instytucji finansowych poświęcone przedstawieniu już wprowadzonych oraz planowanych zmian w aktach prawnych regulujących proces poprawy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, dostępnych źródeł jego finansowania, najnowszych oferowanych przez przemysł rozwiązań technologicznych i materiałowych.

Prezentacje do pobrania

Zdjęcia z Forum Termomodernizacja 2023

Fot. Łukasz Hada

Fot. Beata Wasiołkowska

Partonat Honorowy

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Sponsorzy

Patronat Medialny