Informacja ZAE 03/2021

Działa program „Czyste Powietrze” i szereg innych instrumentów wspierających termomoderni­zację i wymianę starych źródeł ciepła, ale na mapach wskazujących jakość powietrza ciągle widzimy duże obszary smogu, czyli efekty wprowadzanych zmian są jeszcze bardzo mało odczuwalne. Aby osiągnąć dobrą jakość powietrza w całym kraju konieczne będą działania o jeszcze szerszym zakresie i bardziej zdecydowane.

Dobrze więc, że w uchwalonej przez rząd polityce energetycznej Polski do 2040 roku, zakłada się nie tylko transformację energetyczną, ale także zwiększenie działań i środków mających na celu osiągnięcie w Polsce dobrej jakości powietrza.

Będziemy teraz oczekiwali na przełożenie tych ogólnych zasad na podjęcie konkretnych działań, które doprowadzą do osiągnięcia założonych celów.

O tych i innych aktualnych problemach piszemy w tym numerze INFORMACJI ZAE.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja