29 stycznia, 2021

MSODI

W dniu 21.12.2020 r. Członkowie Zarządu Fundacji Poszanowania Energii w imieniu konsorcjum (ze Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych i Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacją Praktyków Biznesu) podpisali umowę na realizację projektu „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji Fundacji Poszanowania Energii” realizowanego w ramach naboru grantowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (MSODI).
MSODI to projekt województwa mazowieckiego, realizowany w ramach RPO WM 2014–2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie przez Fundację Poszanowania Energii w partnerstwie z Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej Fundacją Praktyków Biznesu oraz Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych sześciu nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych i dopasowanych do potrzeb MŚP. Grupą docelową dla wszystkich usług są mazowieckie przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Opracowane i wprowadzone usługi charakteryzowały się będą kompleksowością, w tym modułowością i wariantowością oraz możliwością implementacji w różnych środowiskach z uzyskaniem oczekiwanego efektu. Punktem wyjścia świadczenia usługi będą zidentyfikowane potrzeby konkretnego przedsiębiorcy, a sama usługa będzie sformułowanym i ustrukturyzowanym procesem, rozpoczynającym się od identyfikacji potrzeb indywidualnych, a kończącym weryfikacją osiągniętych rezultatów.

Planowane efekty

Planowanymi efektami projektu będą wprowadzone i świadczone przez zaangażowane w realizację projektu podmioty poniższe specjalistyczne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym:

 • Outsourcing B+R dla mazowieckich MŚP
 • Przeglądy energetyczne SCADA
 • Integracja BIM z audytem energetycznym
 • Audyt bezpieczeństwa danych energetycznych
 • Przygotowanie mazowieckich MSP do one-stop shop PTM
 • Maturyzacja innowacji mazowieckich MŚP

Wartość projektu

2 672 534,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich

2 552 402,46 zł

Zapraszamy do współpracy przy testowaniu nowej usługi – BigData w audycie energetycznym

Zapraszamy do współpracy przy testowaniu nowej usługi firmy MŚP z województwa mazowieckiego.

Poszukujemy firm, które w ramach prowadzonej działalności:

 • generują lub analizują duże ilości danych pochodzących z procesów produkcyjnych, zarządzania budynkiem lub innych,
 • udostępniają duże ilości danych podmiotom zewnętrznym do usprawnienia lub outsourcingu prowadzonej działalności, w celu optymalizacji procesów, analizy usprawnień, zarządzania energią lub podobnych

oraz są zainteresowane wykorzystaniem technologii Big Data w obecnie prowadzonej działalności w tym wprowadzeniem analizy bezpieczeństwa danych generowanych w przedsiębiorstwie i/lub udostępnianych na zewnątrz.

Usługa „Usługa audytu bezpieczeństwa identyfikująca zagrożenia wykorzystania analizy Big Data danych na temat zużycia energii i pochodnych” jest opracowywana w ramach projektu MSODI – https://fpe.org.pl/msodi/ i została pomyślana została jako połączenie metod i technologii badania bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw i ich zasobów danych w postaci dużych zbiorów danych, które mogą być wykorzystane w pracach zleconych przez te przedsiębiorstwa. Usługa ma za zadanie pozwolić na:

 • analizy bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • auditingu przepływu danych wrażliwych i dostępu do nich;
 • kontroli możliwości wykorzystania informacji, które można otrzymać na podstawie analizy Big Data dostępnej w przedsiębiorstwie;
 • analizy bezpieczeństwa danych generowanych w procesach produkcyjnych, systemach BMS, urządzeniach oraz systemach ich kontroli i sterowania w magistralach informatycznych;
 • bezpiecznego udostępniania podmiotom zewnętrznym dużych ilości danych potrzebnych do celów analiz energetycznych
 • wykorzystania technologii BigData w analizach energetycznych

Formalne wymagania dotyczące podmiotu świadczącego testowanie usługi znajdują się w pliku – link

 

Zgłoszenie zawierające: nazwę i siedzibę firmy oraz opis prowadzonej działalności prosimy kierować na adres: zae@zae.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawie pytań zachęcamy do kontaktu: zae@zae.org.pl.

UWAGA zastrzegamy sobie kontrolę spełnienia warunków i wymogów opisanych w procedurze wyłaniania podmiotów testujących – link.