27 czerwca, 2022

Forum Termomodernizacja 2022

XXI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 5 października 2022 w Warszawie w budynku Tower Service przy ul.  Chałubińskiego 8.

Było to kolejne – od 21 lat organizowane corocznie – spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i  banków.

Prezentacje do pobrania

Zdjęcia z Forum Termomodernizacja 2022

 fot. Beata Wasiołkowska

 

Patronat Honorowy

Złoty Sponsor 
 

 

Sponsorzy

Patronat Medialny