System świadectw charakterystyki energetycznej – potrzeby i oczekiwania

Zrozumienie potrzeb i oczekiwań odbiorców końcowych w zakresie funkcjonowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej: raport X-tendo

Świadectwo charakterystyki energetycznej (ŚChE) budynku jest dokumentem określającym charakterystykę energetyczną budynku – zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, które określają całkowite zapotrzebowanie na energię konieczną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Aby wprowadzić ŚChE nowej generacji istotne jest zrozumienie czego oczekują i potrzebują od świadectw właściciele i użytkownicy budynków.

Obecnie prowadzony jest projekt X-tendo (H2020), którego celem jest poprawa zgodności, niezawodności i użyteczności świadectw charakterystyki energetycznej budynków w całej UE, a jednocześnie wspieranie ewolucji
w kierunku nowych ram ŚChE w przyszłości. Narodowa Agencja Poszanowania Energii jest jednym z partnerów projektu.

W ramach projektu X-tendo przeprowadzono badanie, wśród właścicieli i mieszkańców budynków w pięciu europejskich państwach: Danii, Grecji, Polsce, Portugalii i Rumunii. Ankieterzy mogli wskazać swoje potrzeby, oczekiwania i poglądy na temat innowacyjnych cech świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Badanie dostarczyło wielu interesujących informacji. Odpowiedzi przy wybranych cechach/parametrach świadectw zostały podzielone na pięć kategorii związanych z użytkownikami. W zależności od danych demograficznych, stanu posiadania/typu budynku, lokalizacji budynku, stanu budynku, sytuacji finansowej/świadomości energetycznej użytkowników końcowych, pojawiają się różnice w odpowiedziach.

Jeżeli chodzi o cechy ŚChE, najważniejsze dla użytkowników są dzienniki budowy, możliwości finansowania i komfort użytkowania. Większość użytkowników końcowych jest zaznajomiona z technologią inteligentną, wierząc że jest ona w stanie poprawić ich komfort i pomóc w zmniejszeniu zużycia energii w ich domach. Istnieją jednak wciąż obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa udostępnianych danych.

Więcej informacji nt. raportu znajdą Państwo na stronie projektu www.x-tendo.eu oraz na: