Informacja ZAE 10/2020

Energetyka rozproszona, energetyka obywatelska, energetyka prosumencka – to były przez długi czas jedynie hasła, koncepcje i postulaty, a obecnie mamy już szybki rozwój tego kierunku. I to nie są tylko licznie powstające instalacje PV, kolektory słoneczne, wiatraki i biogazownie stanowiące pojedyncze, indywidualne źródła energii, ale są to także lokalne porozumienia grup podmiotów i osób dla wspólnego rozwiązywania problemów zaopatrzenia w energię w formie klastrów i spółdzielni energetycznych. Rozwój tego kierunku wspierany jest przez przepisy prawa i systemy wsparcia, a towarzyszą mu postępy technologii, obniżanie cen instalacji, a także powstające licznie nowe miejsca pracy.

O tych problemach nasi Czytelnicy znajdą w tym wydaniu INFORMACJI ZAE szereg ciekawych informacji i wiadomości.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja