Aktualizacja adresów mailowych

W związku ze znacznym powiększeniem liczby członków ZAE i stale napływającymi zgłoszeniami nowych kandydatów na członków Zrzeszenia – sprawna obsługa ewidencji, aktualizacja list członków, kontrola opłacania składek, wydawanie legitymacji i szereg innych czynności, które ma do wykonania sekretariat ZAE wymaga usprawnienia przez  wprowadzenie komputerowego systemu obsługi tych czynności.

Po rozpoznaniu różnych możliwości Zarząd postanowił wprowadzić do obsługi spraw organizacyjnych system o nazwie SORGA, który już działa w wielu organizacjach członkowskich. Czynności związane z wprowadzeniem systemu SORGA zostały już  rozpoczęte i Zarząd omawiał przebieg tych działań.

Wprowadzenie systemu SORGA będzie bardzo ważne dla członków Zrzeszenia. Po  uruchomieniu działania systemu członkowie ZAE otrzymają szczegółowe informacje i  instrukcje dotyczące korzystania z systemu.

UWAGA!! Aby usprawnić przejście na ten system, uprzejmie prosimy o zaktualizowanie swoich adresów mailowych.