Informacja 05/2024

NAPE czyli Narodowa Agencja Poszanowania Energii obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. NAPE jest instytucją bardzo zasłużoną dla rozwoju termomodernizacji i odnawialnych źródeł w Polsce, a która przyczyniła się także do powstania Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i która stale współpracuje z ZAE i stale je wspiera. W Biuletynie zamieszczamy informację o działalności NAPE w okresie jej 30-letniej działalności.

Jak zawsze Czytelnicy znajdą w Biuletynie wiele ciekawych i ważnych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.