Nowe innowacyjne technologie pozyskiwania ciepła z energii słonecznej

Solar Heat Europe (SHE) którego Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych jest aktywnym członkiem, jest głosem europejskiego przemysłu na rzecz pozyskiwania ciepła z energii słonecznej od 1992 roku, zrzeszając członków w ponad 15 krajach reprezentujących cały łańcuch wartości (od producentów po usługodawców). Jej działalność obejmuje różne segmenty rynku, takie jak energia słoneczna w budynkach, ciepłownictwo słoneczne i ciepło słoneczne dla procesów przemysłowych. 

SHE z zadowoleniem przyjmuje możliwość wniesienia wkładu w zalecenie Komisji dotyczące promowania innowacyjnych form wykorzystania energii słonecznej, ale ubolewamy nad znacznym lekceważeniem technologii wykorzystujących energię słoneczną termiczną i skupieniem się wyłącznie na instalacjach fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, która jest tylko jednym ze źródeł energii słonecznej.

Zapraszamy do zapoznanie się z ciekawą publikacją.