KREDYT NA REMONT I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW
WIELORODZINNYCH

PLANUJESZ TERMOMODERNIZACJĘ LUB REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO, LOKALNEJ SIECI CIEPŁO-WNICZEJ I ŹRÓDEŁ CIEPŁA? SKORZYSTAJ Z KREDYTU I ZYSKAJ PREMIĘ NA SPŁATĘ CZĘŚCI KAPITAŁU.

Dla kogo
Z kredytu mogą skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

                                                                         Więcej informacji