Informacja ZAE 01/2022

Pierwszy miesiąc 2022 roku przyniósł audytorom bardzo trudną sytuację, bo wybór optymalnych ulepszeń i doradzanie inwestorom w warunkach podwyżek cen, kolejnych zmian i niepewnej przyszłości w dziedzinie cen gazu i energii elektrycznej, inflacji, stóp kredytowych i przepisów podatkowych – będzie niezwykle trudnym zadaniem.

Musimy jednak działać w tych trudnych warunkach, a nasz biuletyn INFORMACJA ZAE będzie starał się dostarczać ważnych informacji, które mogłyby audytorom ułatwić pracę.

W bieżącym numerze jak zawsze wiele ważnych i ciekawych informacji.

Redakcja