Jak efektywnie zarządzać energią i mediami technicznymi w produkcji? Konferencja Techniczna już 23 września w Olsztynie!

Co jest najistotniejsze w zarządzaniu energią? Wydajność, minimalizacja kosztów i bezpieczeństwo. Te trzy zagadnienia zostaną dokładnie omówione podczas wydarzenia. Cenieni specjaliści z branży opowiedzą, jak zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo produkcji oraz zmniejszyć koszty, nie obniżając wydajności.

W programie spotkania jest aż kilkanaście inspirujących wykładów, podczas których profesjonaliści opowiedzą o sposobach optymalizacji zużycia energii i zwiększenie zysków. Pomiędzy prezentacjami można skorzystać z przerw kawowych oraz ciepłego poczęstunku, przejrzeć prasę branżową oraz obejrzeć stanowiska wystawców. Każdy uczestnik otrzyma również pakiet materiałów konferencyjnych oraz imienny certyfikat.

Wybrane tematy Konferencji:

  • Realne wsparcie w dążeniu do efektywności energetycznej przy użyciu systemu do monitorowania zużycia mediów energetycznych
  • Optymalizacja energetyczno-ekonomiczna wynikająca ze stosowania cyfryzacji podzespołów i druku 3D
  • Akwizycja danych dotyczących zużycia mediów technicznych w oparciu o system dedykowany
  • Bezpieczniki topikowe w obwodach elektrycznych i energetycznych
  • Różne koncepcje architektury systemu monitorowania mediów
  • Zwiększanie konkurencyjności, poprzez świadome zarządzanie mediami

Organizator mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo, podczas spotkań wdroży wszelkie zalecane normy sanitarne i higieniczne, dzięki czemu udział będzie maksymalnie bezpieczny dla uczestników.

Patroni Honorowi wydarzenia: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Opakowań, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Polska Strefa Inwestycji, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Słupski Inkubator Technologiczny, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, W-MSSE.

Więcej informacji