OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII I MEDIÓW TECHNICZNYCH

W imieniu firmy Axon Media Group serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji technicznej pt „Optymalizacja zużycia energii i mediów technicznych”. Spotkanie odbędzie się dnia 6 października w Szczecinie.

W PROGRAMIE 8:45 – 15:30
• Optymalizacja zużycia mediów bez wpływu na jakość produkcji
• Ciepło jako parametr kontroli jakości pracy instalacji
• Koszty braku izolacji termicznej
• Kogeneracja gazowa
• Bezpieczniki topikowe w obwodach elektrycznych i energetycznych
• Akwizycja, analiza i wizualizacja danych procesowych
• Oszczędność energii dzięki technologii ultradźwiękowej
• Systemy do monitorowania zużycia mediów energetycznych
• Pomiar temperatury w przemyśle

Zaproszenie na Konferencję z zakresu Optymalizacji Energii