Informacja ZAE 10/2019

A więc wreszcie mamy w Polsce szybki rozwój fotowoltaiki. Jak podaje raport Instytutu Energetyki Odnawialnej łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 roku wynosiła ok. 500 MW a w obecnym 2019 roku prawdopodobnie przybędzie 1000 MW nowych instalacji, czyli na koniec 2019 roku osiągnięta zostanie moc 1,5 GW.

Jest to wynik nowych możliwości wsparcia tych inwestycji wprowadzonych w programie „Mój Prąd” i kilku innych. Jak relacjonują media barierą tego rozwoju może stać się brak wystarczającej liczby specjalistów instalujących ogniwa PV. Miejmy nadzieję, że z tym problemem przedsiębiorcy szybko sobie poradzą i PV będzie dalej szybko się rozwijać.

W tej nowej sytuacji trzeba przewidywać, że coraz częściej razem z termomodernizacją instalowane będą systemy PV.

Rozwojowi fotowoltaiki będziemy w naszym biuletynie poświęcać szczególną uwagę.

A w bieżącym numerze szereg nowych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.