Wykorzystanie termowizji do diagnostyki ochrony cieplnej budynków: 10 grudnia 2019, szkolenie FPE

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność audytorską lub doradczą w zakresie efektywności energetycznej o nowy rodzaj usług jakim są badania termowizyjne. Diagnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oceny stanu izolacji cieplnej budynku przygotowywanego do termomodernizacji, jak również do oceny jakości wykonanego ocieplenia. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się kamerą termowizyjną
  • interpretacji zdjęć termowizyjnych
  • opracowania raportu z przeprowadzonej oceny

Zgłoszenia: Formularz – link, lub poprzez stronę Bazy Usług rozwojowych PARP (możliwość dofinansowania) – link.

Więcej informacji o szkoleniu: +48 604-336-703, biuro@fpe.org.pl