Informacja ZAE 08/2023

W obecnym wydaniu Biuletynu zamieszczamy omówienie ważnej dla audytorów nowej Dyrektywy w sprawie Efektywności Energetycznej, która wprowadzi nowe obowiązki dotyczące audytów energetycznych przedsiębiorstw i systemów zarządzania energią w  przedsiębiorstwach, a w „Aktualnościach” informujemy o opublikowanej przed kilku dniami ustawie, która wprowadza liczne i ważne zmiany przepisów Prawa Energetycznego i  ustawy o  OZE.

Oprócz tego w Biuletynie jest jeszcze wiele innych nowych, interesujących i ważnych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.