Zaproszenie do udziału w naborze ekspertów-audytorów energetycznych w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny FENG 2021-2027- Aktualizacja !!!

W nawiązaniu do poniższego Zaproszenia do udziału w naborze… informujemy, że w dokumentacji naboru (Formularz zgłoszeniowy EKO i Regulamin naboru eksperci zewnętrzni EKO) wprowadziliśmy zmiany w punkcie dotyczącym udokumentowania doświadczenia zawodowego wprowadzając możliwość udokumentowania doświadczenia także w postaci audytów energetycznych.

Aktualnie punkt ten brzmi następująco:

„wykazanie, że w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku wykonano co najmniej trzy usługi audytu energetycznego/efektywności energetycznej (miejsce realizacji usługi, termin realizacji, rodzaj i opis przeprowadzonego audytu) LUB weryfikacji audytu energetycznego/efektywności energetycznej (miejsce realizacji usługi, termin realizacji, rodzaj i opis weryfikacji audytu) i złożenia dokumentu”.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami (link poniżej) i składania aplikacji.

Zapraszamy do aplikowania w ramach naboru na ekspertów-audytorów energetycznych.

Szczegółowe wymagania wobec ekspertów oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są na stronie: Kredyt ekologiczny – BGK.

W ramach współpracy eksperci odpłatnie oceniać będą projekty ubiegające się o dofinansowanie z konkursu prowadzonego dla Działania 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2) Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw” na lata 2021-2027. Głównym zadaniem ekspertów-audytorów będzie weryfikacja audytów energetycznych.

Nabór ma charakter zamknięty i trwa do 31 grudnia 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zastrzega możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu prowadzonego naboru.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, podpisany podpisem kwalifikowanym należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  eksperci–feng@bgk.pl  z tytułem korespondencji „Nabór kandydatów na ekspertów-audytorów energetycznych EKO FENG”.

Zachęcamy do aplikowania. Wszelkie pytania w zakresie naboru kandydatów na ekspertów-audytorów zewnętrznych proszę kierować na adres poczty elektronicznej eksperci-feng@bgk.pl.