Informacja ZAE 04/2022

Od dłuższego czasu zapowiadane są zmiany przepisów dotyczących świadectw energetycznych. Przepisy te mają już długa historię. Unia Europejska wydawała kolejne dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) w latach 2002, 2010 i 2018, a obowiązująca u nas ustawa o charakterystyce energetycznej z roku 2014 oparta o dyrektywę z 2010 ma być zastąpiona ustawą, której projekt został przygotowany w ubiegłym roku i przewidziane jest jej uchwalenie przez Sejm w 2022 roku. Ustawa ta ma stanowić wdrożenie (opóźnione) dyrektywy z 2018 r.

Ale w Unii jest już przygotowany do wydania projekt nowej dyrektywy EPBD, który ma zastąpić tę z 2018. Trudno przewidzieć, czy w tej sytuacji Sejm uchwali ustawę opartą o dyrektywę, która wkrótce będzie nieaktualna, czy też prace nad ustawą zaczną się od początku.

Czekamy na rozwój wydarzeń, a na razie jak zwykle przedstawiamy naszym Czytelnikom szereg nowych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja