12. Dni Oszczędzania Energii – relacja

Tegoroczne 12. Dni Oszczędzania Energii pt. „Głęboka termomodernizacja- wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności, akustyki, konstrukcji i wymagań przeciwpożarowych”, odbyły się 14-15 listopada we Wrocławiu, których organizatorami byli: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, pod patronatem Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów.

Konferencja zgromadziła łącznie ponad 500 osób. Swoje wyroby oraz rozwiązania prezentowało dwadzieścia firm. Podczas dwóch dni wygłoszono ponad 30 wykładów poświęconych minimalizacji skutków smogu przez termomodernizację budynków z wykorzystaniem OZE. Wykłady, prezentacje, konsultacje, porady poprowadzili eksperci z uczelni technicznych, specjaliści branżowi oraz wieloletni praktycy.

Główne tematy poruszone na konferencji to:

  • termomodernizacja budynków- możliwości i ograniczenia prawne, techniczne,
  • termomodernizacja budynków i czystość powietrza,
  • projektowanie elewacji z wykorzystaniem tynków ciepłochronnych,
  • konieczność wzmacniania istniejących elewacji oraz technologie mocowań,
  • jakość powietrza i skuteczna zdecentralizowana wentylacja dla istniejących budynków,
  • projektowanie ogrzewania i chłodzenia za pomocą pompy ciepła,
  • charakterystyka energetyczna budynków na warunki techniczne 2019 – 2021.

Program konferencji oraz wszystkie prezentacje i krótkie wywiady z uczestnikami konferencji są dostępne na stronie  www.cieplej.pl.

Za szczególnie interesujące uznano wystąpienia poświęcone: nowoczesnym materiałom i  metodom izolacji termicznej dachów, wymaganiom stawianym projektowaniu i wykonywaniu termoizolacji od wewnątrz oraz stosowaniu tynków ciepłochronnych od wewnątrz i na zewnątrz.