Informacja ZAE 12/2018

Szczyt Klimatyczny COP24, który odbył się w grudniu w Katowicach był dużym wydarzeniem w skali światowej. 

Przyjęty na zakończenie szczytu „Pakiet Katowicki”, ma być „mapą drogową” wdrażania porozumienia zawartego w  2015 roku w Paryżu, w którym państwa zobowiązały się, że podejmą działania na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia. Pakiet Katowicki przewiduje, że każdy kraj włączy się w ochronę klimatu na swój sposób, swoje możliwości i swoje specyficzne warunki geograficzne i przyrodnicze.

Można mieć wątpliwość, czy obradujący kilkanaście dni zjazd prawie 14 tysięcy delegatów z 195 krajów był potrzebny, aby zakończyć się tak bardzo ogólnymi ustaleniami, które nie zawierają konkretnych liczb, ani zadań dla poszczególnych krajów.

Ale trudno byłoby oczekiwać jednomyślnego przyjęcia w tak wielkim gronie szczegółowego planu działań, natomiast wymiana poglądów, doświadczeń i propozycji pomiędzy delegatami z całego świata na pewno przyczynia się do  wyrobienia powszechnej na świecie opinii w sprawie konieczności bardzo poważnego potraktowania ochrony środowiska naturalnego i ochrony klimatu, a także do podejmowania konkretnych działań.

Tymczasem kończy się grudzień, a więc jest to czas podsumowań i refleksji dotyczących kończącego się roku, czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku spędzanych w gronie rodziny i przyjaciół, a także czas składania życzeń świątecznych, do których i my się dołączamy.  

A w naszym biuletynie jak zawsze różne ciekawe informacje, które przygotowaliśmy dla naszych Czytelników. 

Redakcja