XXII Forum Termomodernizacja 2023

XXII FORUM TERMOMODERNIZACJA 2023 pt. „Termomodernizacja dla ochrony klimatu i czystego powietrza”, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 10 października 2023 r. w Warszawie.

Było to kolejne, organizowane corocznie od 22 lat, spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych, firm działających w sektorze budownictwa oraz instytucji finansowych poświęcone przedstawieniu już wprowadzonych oraz planowanych zmian w aktach prawnych regulujących proces poprawy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, dostępnych źródeł jego finansowania, najnowszych oferowanych przez przemysł rozwiązań technologicznych i materiałowych.

Sprawozdanie, prezentacje oraz zdjęcia czytaj wiecej.

Fot. Łukasz Hada