Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku

Korzystając z funduszy unijnych Alior Bank udziela spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz TBS z terenu województw: dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego preferencyjne Pożyczki Termomodernizacyjne.

Pożyczka umożliwia sfinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych z możliwością wymiany źródła ciepła, w tym:

modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna),

wymianę wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia w częściach wspólnych budynków),

– przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem),

przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Główne parametry Pożyczki (wg stanu na 25.04.2019 r.):

Województwo dolnośląskie łódzkie podlaskie

maksymalny okres spłaty

20 lat 15 lat 10 lat

maksymalny okres karencji w spłacie kapitału

12 miesięcy 18 miesięcy

12 miesięcy

maksymalna wartość pożyczki

5 mln zł 3,6 mln zł

2,5 mln zł

podstawowe oprocentowanie (przy oszczędności energii w przedziale 25-40%) – oprocentowanie stałe przez cały okres kredytowania

0,5%

0,5%

0,0%

prowizje / opłaty za udzielenie Pożyczki

brak

brak

brak

Warunkiem uzyskania Pożyczki jest potwierdzenie przez audyt energetyczny ex ante możliwości uzyskania poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25%.

Inwestorzy ubiegający się o Pożyczkę mogą uzyskać w Alior Banku refundację 90 proc. kosztów brutto audytu ex-ante i  dokumentacji technicznej (środki na refundację pochodzą z unijnego programu ELENA).

Więcej informacji o ofercie, w tym tzw. Karty produktu oraz wzór formularza audytu energetycznego, można znaleźć na  stronie: www.aliorbank.pl/termomodernizacja.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020”