Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

9 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków a także jakość powietrza, spadnie emisja CO2 i poprawi się komfort mieszkańców. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Dokument określa niezbędne działania pozwalające osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i niskoemisyjność budynków w Polsce w perspektywie 2050 roku. Inwestycje, których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków, wpłyną korzystnie zarówno na środowisko jak i na polską gospodarkę. Renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do 2050 r. Podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich UE, polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z  transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Jednocześnie krajowa polityka publiczna musi odpowiedzieć na pilną potrzebę wymiany najbardziej emisyjnych źródeł ciepła, w  celu poprawy jakości powietrza, zapewniając przy tym poprawę wartości użytkowej budynków.  (Czytaj więcej)

Długoterminowa strategia renowacji budynków pdf do pobrania

źródło: portal www.gov.pl/web/rozwoj-technologia