Audyt energetyczny i remontowy budynków: 3 – 5 lutego 2020, szkolenie FPE

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459) i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2015r. poz. 1606).

Zgłoszenia: Formularz – link, lub poprzez stronę Bazy Usług Rozwojowych PARP (możliwość dofinansowania) – link.

Więcej informacji o szkoleniu: +48 604-336-703, biuro@fpe.org.pl