Ważna informacja dla sporządzających świadectwa energetyczne

W Dzienniku Ustaw z 13.04.2023 poz. 697 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 28.03.2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej oraz świadectw energetycznych.

W tym rozporządzeniu wprowadzono dwie ważne zmiany dotyczące świadectw:

  1. Wprowadzono współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej w wysokości 2,50 (zamiast dotychczasowej wartości 3,0),
  2. Wprowadzono zmienione wzory świadectw dla budynku i części budynku. Zmiana polega na  wprowadzeniu na końcu świadectwa oświadczenia sporządzającego świadectwo (zamiast tylko podpisu) .