Informacja ZAE 04/2023

Z datą 28 kwietnia wchodzi w życie zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej, która rozszerza i porządkuje obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków. Bliższe Informacje w tej sprawie zamieszczamy w Aktualnościach.

Dla dobrego działania systemu świadectw koniecznie potrzebne jest jeszcze wprowadzenie klas energetycznych budynków. Będzie to zapewne wprowadzone w ramach nowelizacji metodyki sporządzania świadectw, która jest przygotowywana.

A w naszym Biuletynie jak zawsze dużo ciekawych wiadomości. Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja