Szkolenia Fundacji Poszanowania Energii w 2021 roku

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych przygotowywaniem audytów energetycznych przedsiębiorstw, zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz warsztatów. Najbliższe szkolenie prowadzone będzie w formie on-line na platformie Google Meet.

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin:  I kwartał 2021r.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. +48 604336703, e-mail: biuro@fpe.org.pl.

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376).

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin: I kw. 2021r.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459, ze zmianami w tym w roku 2020) i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2020r. poz. 789).

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin: I kwartał 2021.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt biuro@fpe.org.pl, tel. +48 604336703

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania przygotowywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) dla inwestorów ubiegających się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).

Program i zakres kursu

Program i zakres kursu (wersja on-line)

Najbliższy termin: I kwartał 2021r.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: e-mail: biuro@fpe.org.pl, tel. +48 604336703.

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

WYKORZYSTANIE TERMOWIZJI DO DIAGNOSTYKI OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność audytorską lub doradczą w zakresie efektywności energetycznej o nowy rodzaj usług jakim są badania termowizyjne. Diagnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oceny stanu izolacji cieplnej budynku przygotowywanego do termomodernizacji, jak również do oceny jakości wykonanego ocieplenia. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się kamerą termowizyjną
  • interpretacji zdjęć termowizyjnych
  • opracowania raportu z przeprowadzonej oceny

Program i zakres kursu

Najbliższy termin: I kwartał 2021

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

Więcej informacji: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

METODY ANALIZY DANYCH DLA AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

Kurs przybliżający metody analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Formuła kursu to warsztaty praktyczne na własnych laptopach. W trakcie zajęć wykonywane będą przykłady obliczeniowe bazujące na danych z rzeczywistych audytów energetycznych.

Program i zakres kursu

Najbliższy termin: 2021r.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, tel. +48 604336703, biuro@fpe.org.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

TEST DRZWI NAWIEWNYCH: BLOWER DOOR – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKONYWANIA TESTU SZCZELNOŚCI

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

  • Czym jest szczelność budynku i dlaczego jest to ważne?
  • Jak prawo i przepisy budowlane regulują zasady dotyczące szczelności budynku?
  • Co to jest test szczelności wykonany metodą Blower Door, jak poprawnie go wykonać oraz na co należy zwrócić uwagę podczas jego wykonywania?
  • Co zrobić, aby budynek był szczelny? Jak zidentyfikować nieszczelności i je ograniczyć?
  • Jak wygląda badanie i raport?

Program i zakres kursu

Najbliższy termin: 2021r.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, tel. +48 604336703, biuro@fpe.org.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

Więcej informacji na temat szkoleń