Sukces II edycji programu „Mój Prąd”. Nowy nabór w 2021 r.

7 grudnia NFOŚiGW zamyka nabór wniosków do programu „Mój Prąd”. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 18 grudnia, jednak ich duży napływ w ostatnim czasie sprawił, że NFOŚiGW zdecydował o wcześniejszym zamknięciu naboru.

Budżet w kwocie 1,1 mld zł został już wyczerpany. Wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów.

Więcej informacji