Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Członkom, Partnerom
i Sympatykom, zdrowia, szczęścia, spokoju
oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i sukcesów w pracy zawodowej

Zarząd ZAE