Rośnie zainteresowanie Pożyczką Termomodernizacyjną Alior Banku

Inwestorzy z województw: dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego mogą ubiegać się w Alior Banku o Pożyczkę Termomodernizacyjną. Jest ona finansowana z funduszy Unii Europejskiej (regionalnych programów operacyjnych), udostępnionych Alior Bankowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Ogromnie się cieszymy z rosnącej popularności Pożyczki Termomodernizacyjnej w każdym z trzech regionów, w których ją oferujemy. Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami naszej oferty są brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki, stałe bardzo niskie oprocentowanie – od 0% do 0,5% w zależności od województwa. Od inwestorów nie wymagamy również wkładu własnego i jako jedyni proponujemy refundację do 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej. Środki na refundację pochodzą z unijnego programu ELENA. Pierwsi klienci skorzystali już z tej możliwości  – mówi Aleksandra Podobińska – Durka dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku.

Pożyczką można sfinansować kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych m.in.: modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolację cieplną); wymianę wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia w częściach wspólnych budynków); przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianę i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Ze środków Pożyczki Termomodernizacyjnej nie można natomiast spłacać istniejących zobowiązań inwestora, dokonywać zakupu gruntów czy wydatków bieżących. W przypadku wymiany lub modernizacji źródeł ciepła nie mogą być finansowane instalacje opalane węglem, w tym piece i kotły węglowe.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest potwierdzona przez audyt energetyczny ex-ante możliwość poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25 proc. (w przeliczeniu na energię końcową).

Szczegółowy zakres finansowania opisują tzw. Karty produktu opracowane przez BGK dla każdego z województw. Podstawowe parametry pożyczki w poszczególnych regionach (wg stanu na 1 grudnia 2019 r.) są następujące:

Województwo dolnośląskie łódzkie podlaskie
maksymalny okres spłaty 20 lat 15 lat 15 lat
maksymalny okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy 18 miesięcy 12 miesięcy
maksymalna wartość pożyczki 5 mln zł 3,6 mln zł 2,5 mln zł
podstawowe oprocentowanie (przy oszczędności energii w przedziale 25-40%) –stałe przez cały okres kredytowania 0,5% 0,5% 0,0%

Te warunki finansowania sprawiają, że łączny koszt Pożyczki Termomodernizacyjnej jest niższy niż kredytu z premią termomodernizacyjną BGK. Dodatkowo w przypadku finansowania inwestycji Pożyczką Termomodernizacyjną klient nie jest narażony na ryzyko zmian stóp procentowych – oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty.

Pożyczki Termomodernizacyjne będą udzielane do momentu pełnego wykorzystania środków unijnych powierzonych Alior Bankowi dla danego regionu.

Szczegółowe informacje o ofercie, w tym Karty Produktu; wzór audytu energetycznego ex-ante; odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz zasady ubiegania się o refundację kosztu audytu ex-ante i dokumentacji technicznej znajdują się na www.aliorbank.pl/termomodernizacja.

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi ekspertami ds. finansowania termomodernizacji pod numerami telefonów:

+48 782 892 109 – województwo łódzkie

+48 782 893 293 – województwo podlaskie

+48 782 893 338 – województwo dolnośląskie