Informacja ZAE 11/2019

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2020, które odbędzie się 31 marca 2020 będzie miało temat wiodący: Strategia Termomodernizacji Budynków. Ten temat jest bardzo aktualny w związku z programem „Czyste powietrze”            i szeregiem programów regionalnych wspierających termomodernizację.

Właściwa strategia termomodernizacji przynosząca najlepsze efekty jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy podejmowane są bardzo liczne przedsięwzięcia, a taką właśnie sytuację tworzą wymienione programy.

Inwestorzy planujący termomodernizację muszą podejmować decyzje:

  • Jaka jest racjonalna kolejność działań, gdy termomodernizację wykonuje się w kilku etapach realizowanych z kilkuletnimi przerwami.
  • Czy przy planowanej zmianie źródła lub nośnika energii trzeba wymienić całą instalację ogrzewania.
  • Kiedy i jakie instalować źródła odnawialne i jakich z tego efektów można się spodziewać.
  • Kiedy i jak wykonać ponowną termomodernizację, gdy poprzednia została wykonana wiele lat temu.
  •  Jak sfinansować te przedsięwzięcia.

Na FORUM będziemy szukać prawidłowych odpowiedzi na te i inne pytania.

A w bieżącym numerze jak zwykle wiele ciekawych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.