ŚRODOWISKO AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH JEST GOTOWE NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA – Prezes dr hab. inż. Dariusz Heim

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do przeczytania wywiadu przeprowadzonego z Prezesem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych dr. hab. inż. Dariuszem Heimem.

Wywiad został opublikowany w nowym numerze 5 [31] 2019 Warunków Technicznych.pl