Informacja ZAE 05/2023

Nasze Zrzeszenie stale się rozwija. W okresie 5 miesięcy obecnego roku przyjęliśmy już blisko 300 nowych członków. W okresie 23 lat działalności Zrzeszenie uzyskało pozycję poważnej i potrzebnej organizacji, której opinie mają znaczenie dla władz i organizatorów programów wspierających termomodernizację, a jednocześnie przynależność audytora do ZAE ma duże znaczenie dla inwestorów zlecających sporządzenie audytów.

Dostarczane przez ZAE informacje za pośrednictwem biuletynu i strony internetowej ułatwiają członkom Zrzeszenia stałe uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji.

A kolejny zestaw ważnych informacji przekazujemy także w obecnym wydaniu Biuletynu.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja