Informacja 03/2024

Nowa zmieniona Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została przyjęta przez Parlament Europejski. Po zaakceptowaniu jej przez Radę Europejską stanie się  obowiązująca. Dyrektywa stawia ogromne wymagania dla budowy nowych i modernizacji istniejących budynków. Realizacja tych wymagań będzie stanowiła ogromne zadanie dla  budownictwa i całej gospodarki w okresie do 2050 roku.

A w naszym Biuletynie jak zawsze wiele ciekawych i ważnych informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.