Informacja 02/2024

Tegoroczna łagodna zima potwierdza, że klimat w Polsce się zmienił, a w obliczeniach w  audytach i świadectwach energetycznych stosujemy obowiązujące dane klimatyczne, które zostały określone w oparciu o dane źródłowe z okresu lat 1971 – 2000, a więc z  okresu w którym klimat wyraźnie różnił się od obecnego.

Pilna jest zmiana obowiązujących danych klimatycznych, gdyż ich wartości mają duży wpływ na wyniki obliczeń i przyjmowane na ich podstawie rozwiązania techniczne i efekty ekonomiczne. Czekamy na działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii w tej sprawie.

A w naszym Biuletynie jak zawsze wiele ciekawych i ważnych informacji. Zwracamy uwagę na artykuł dr inż. Jerzego Kwiatkowskiego o pracach dotyczących określenia klas energetycznych budynków.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja.