Forum Modernizacje w Budownictwie FMB 4 w dniu 19 marca 2024 – bezpłatne uczestnictwo

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udział Forum Modernizacje w Budownictwie FMB 4 

Data: wtorek, 19 marca 2024 godz. 10:00

FMB to cykl spotkań poświęconych modernizacji obiektów budowlanych. Obecnie, wszystkie prognozy jasno wskazują, że właśnie ta dziedzina będzie wymagała podjęcia bardzo wielu działań mających na celu doprowadzenie staraj zabudowy do współczesnych standardów. Wyzwanie to będzie trudne do realizacji z uwagi na potrzeby finansowe w tym zakresie oraz w zakresie jakości prowadzenia prac modernizacyjnych na etapie projektowania i wykonawstwa. FMB skierowane jest do projektantów, architektów, inżynierów, osób na co dzień zajmujących się projektowaniem, budową i nadzorem obiektów budowlanych. Forum jest platformą promocji wiedzy w zakresie modernizacji zasobów budowlanych.

 Więcej informacji