Raport przedstawiający stanowisko IEA SHC Technology w sprawie ciepła słonecznego w procesach przemysłowych (SHIP)

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem opublikowanym pod agendą Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA – SHC dotyczący perspektyw wykorzystania kolektorów słonecznych w wytwarzaniu ciepła procesowego w przemyśle.

Wersję polskojęzyczna raportu przygotował SPIUG we współpracy z autorami raportu.

Wykorzystanie źródła energii jakim jest ciepło słoneczne zaczyna przezywać swój renesans nie tylko jako forma pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, ale również jako wsparcie dla ogrzewania budynków i wytwarzanego ciepła w sieciach ciepłowniczych, pozwalając na redukcje kosztów wytwarzania ciepła i uniezależnienia się w dużym stopniu od wahań kosztów zakupu paliw do wytwarzania ciepła.