VII Podlaska Konferencja Ciepłownicza 26-27.09.2019, Mrągowo

Zarząd Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Koło Zakładowe PZITS,   

przy ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do udziału w VII Podlaskiej konferencji Ciepłowniczej.

 

Program konferencji 

Formularz zgłoszeniowy  oraz pozostałe dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.pzits.bialystok.pl