Informacja ZAE 06/2019

W programie „Czyste Powietrze” i innych działaniach podejmowanych w celu zwalczania smogu, jako najważniejszy środek powszechnie przyjmuje się wymianę starych kotłów traktując termomodernizację budynku,  jako działanie dodatkowe, niekonieczne. A przecież termomodernizacja umożliwia ograniczenie zużycia paliwa, a więc jest skutecznym środkiem walki ze smogiem. Ten pogląd trudno dociera do świadomości właścicieli budynków, dlatego bardzo potrzebne jest w oparciu o konkretne przykłady przedstawienie liczbowych danych przedstawiających rezultaty wymiany kotłów i przeprowadzenia termomodernizacji.

Takie właśnie dane oparte na konkretnych przykładach zawiera zamieszczony w tym numerze INFORMACJI ZAE artykuł Szymona Firląga i Adriana Chmielewskiego „Wymiana kotła kontra kompleksowa termomodernizacja „. Zwracamy uwagę Czytelników na ten bardzo ciekawy artykuł.

A w bieżącym numerze ponadto wiele innych ciekawych informacji.
Życzymy przyjemnej lektury.