Termomodernizacja budynków. Jak ją zaplanować i wykonać? – wydarzenie online

14 kwietnia rusza seria spotkań branżowych, poświęconych modernizacji obiektów budowlanych. Cykl rozpocznie się spotkaniem online w tematyce termomodernizacji budynków. Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zaplanować i wykonać termomodernizację. Wydarzenie to jest organizowane w ramach formatu tworzonego pod nazwą Forum Modernizacje w Budownictwie FMB.

Forum Modernizacje w Budownictwie stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie branży budowlanej na specjalistyczną wiedzę techniczną w zakresie renowacji budynków, zarówno na poziomie projektowania, jak  i  wykonawstwa. Forum gościć będzie wybitnych, niekwestionowanych ekspertów budowlanych.

Obecnie wszystkie prognozy jasno wskazują, że termomodernizacja to właśnie dziedzina, która będzie wymagała podjęcia bardzo wielu działań mających na celu doprowadzenie starej zabudowy do współczesnych standardów. Wyzwanie to będzie trudne do realizacji z uwagi na potrzeby finansowe w tym zakresie, a także z uwagi na jakość prowadzenia prac modernizacyjnych na etapie projektowania i wykonawstwa. FMB skierowane jest do projektantów, architektów, inżynierów, osób na co dzień zajmujących się projektowaniem, budową i nadzorem obiektów budowlanych. Forum jest platformą promocji wiedzy w zakresie modernizacji zasobów budowlanych.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.

Wydarzenie odbędzie się w formule online. Dostęp jest bezpłatny, ale rejestracja wymagana. UWAGA! Liczba osób jest ograniczona!

DATA: 14 kwietnia 2023 r.

START: godzina 10:00

Zarejestruj się już dzisiaj!

https://globenergia.pl/wydarzenia/2023/02/06/ocieplanie-starego-budownictwa-fmb/