Pożyczka
Termomodernizacyjna

Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Co to jest Pożyczka Termomodernizacyjna/ Pożyczka na Efektywność Energetyczną/Pożyczka na Modernizację Energetyczną w budynkach?

Oferta finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kierowana głównie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego (TBS) z terenu województw dolnośląskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Środki przeznaczone na pożyczki w województwie łódzkim zostały wykorzystane. W województwie małopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim o pożyczkę mogą także ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w województwie pomorskim, dodatkowo, przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).