Rozporządzenie dotyczące audytów energetycznych i remontowych

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością  informujemy, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczące audytów energetycznych i remontowych, które zostało podpisane przez Panią Wicepremier Jadwigę Emilewicz dnia 29 kwietnia 2020 r. , zostało opublikowane dnia 18 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw.

Link do rozporządzenia poniżej

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/879

W związku z nowym rozporządzeniem Fundacja Poszanowania Energii szykuje aktualizację arkuszy obliczeniowych – powinny być gotowe od 1 czerwca 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie FPE