11 października, 2021

Prezentacje z drugiej sesji Forum Termomodernizacja 2021

Pobierz Prezentacje

Rynek budownictwa mieszkaniowego w Polsce do 2050 roku na podstawie raportu BMB

  • Anna Komerska, Andrzej Wiszniewski, NAPE S.A.

Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez BOŚ

  • Marek Szczepański, Bank Ochrony Środowiska

Motywacje Polaków do przeprowadzania renowacji budynków – prezentacja wyników badań najnowszego raportu „Barometr zdrowych domów”

  • Adam Ambrozik, Velux Polska Sp. z o.o.

Dobre praktyki modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i kultu religijnego

1. Kościół- bramki_wentylacja

2. Kościół_Herby_wentylacja_grzanie

  • Krzysztof Antecki, Aereco Wentylacja Sp. z o.o.

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE – analiza przypadku

  • Sebastian Kondracki, Gazuno Langowski Sp.J.

Fasady hybrydowe w termomodernizacji budynków – wyzwania i możliwości

  • Arkadiusz Dębowy, ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w salach lekcyjnych w szkołach

  • Bartosz Pawela, Frapol Sp. z o.o.