List otwarty do członków REGI PE: „Sprawiedliwa Transformacja musi być wolna od paliw kopalnych”

6 lipca odbędzie się głosowanie Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Projekt zakłada sfinansowanie projektów, zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, o łącznej wartości 40 mld euro. Wiele organizacji chce wykluczenia możliwości finansowania z Funduszu projektów gazowych. WWF i CAN Europe wysłały list otwarty, podpisany przez poniższe organizacje, skierowany do członków komisji REGI, a także do mediów, w którym przekonują, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji musi być wolny od wszystkich paliw kopalnych, w tym gazu.

List otwarty do członków Komisji Rozwoju Regionalnego REGI Parlamentu Europejskiego: Sprawiedliwa Transformacja musi być wolna od paliw kopalnych