Informacja ZAE 06/2020

Epidemia koronawirusa uniemożliwiła organizowanie szkoleń i spotkań w dotychczasowy sposób, ale zastępcza forma spotkań on line doskonale się sprawdziła, także w szkoleniach organizowanych przez ZAE. Szkolenia w tej formie nawet łatwiej zorganizować, bo nie potrzeba wynajmować sali, a uczestnicy nie muszą tracić czasu na dojazdy. Po tych doświadczeniach zapewne także po ustaniu epidemii ta forma spotkań będzie w dalszym ciągu chętnie stosowana. Nie należałoby jednak całkowicie rezygnować z bezpośrednich kontaktów, które umożliwiają lepszy kontakt wykładowcy ze słuchaczami, a ponadto są okazją do dyskusji i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami.

Ale na razie epidemia trwa i szkolenia można organizować wyłącznie w formie on-line.

A w INFORMACJI ZAE pomimo koronawirusa Czytelnicy znajdą wiele interesujących informacji.

Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja