Komunikat Zarządu ZAE

W związku z pojawiającymi się sporami pomiędzy zleceniodawcami audytów i audytorami będącymi członkami Zrzeszenia – Zarząd ZAE uznał, że dla uniknięcia takich sporów celowe jest  ustalenie zasad dotyczących  jakości opracowań i  obowiązków wobec zleceniodawców.

Zasady takie zostały ustalone jako Kodeks Etyki ZAE.

Na zebraniu dnia 6.12.2023 Zarząd podjął uchwałę o wprowadzeniu Kodeksu Etyki ZAE zalecając członkom Zrzeszenia przestrzegania jego zasad od dnia 1 stycznia 2024 r.

Kodeks Etyki zostanie przedstawiony Walnemu Zebraniu Członków do wprowadzenia jako obowiązujący członków Zrzeszenia.

Prosimy o zapoznanie się z treścią KODEKSU ETYKI.